10.23.2012

παρότρυνση 36να 'ναι απαλό το χάδι σου

να 'ναι αμείλικτο