5.04.2014

το ένα και το αυτό / εγώ

άρχισε να βρέχει
πριν από εκατομύρια χρόνια
μετά από εκατομύρια χρόνια
έβρεχε
μόνο έβρεχε

μετά άρχισε να βρέχει μέσα
έβρεχε
μόνο μέσα έβρεχε

κι αυτό που βασανίζω
αυτό που νανουρίζω
αυτό το βασανίζω
για να το νανουρίσω
αυτό το νανουρίζω
για να το βασανίσω

σαν να μην έχει αξία ποιο έρχεται πρώτο
σαν να μην έχει νόημα αν έρχεται κάποιο πρώτο

το βασάνισμα
το νανούρισμα
το νανούρισμα
το βασάνισμα
το ένα για το άλλο
το άλλο για το ένα

κι εγώ
αυτός
κι εγώ
αυτό

το βασανιστικό νανούρισμα
το νανουριστικό βασάνισμα

εγώ