5.20.2015

ΥΠΟΚΥΠΤΩ 36

νοσταλγώ τα κύματα
ή μάλλον το γυμνό σου σώμα αγκαλιά με τα κύματα
ή μάλλον όπου νοσταλγώ βάλε ζηλεύω
κι αν ζηλεύω είναι που εξοντώθηκα πριν επιθυμήσω
από μια μικρή επιθυμία παρθένου αγοριού

το νερό είπαν ότι ξέβρασε ένα νεκρό σώμα στην ακτή

κι ένα άστρο είχε πέσει πριν από λίγο
και κάπου κοντά ακουγόταν σαν γιορτή

τώρα έχω κι εγώ μια επιθυμία

αλλά περιμένω ν' αρχίσω να μεγαλώνω πάλι
και να την ψιθυρίσω από μέσα μου
καθώς θα σβήνω τα κεριά

και τώρα που είπα την αλήθεια

τι κατάλαβα;

5.15.2015

απαρίθμηση 13

ένα κάνω βουτιά στο κενό
δύο εγκαταλείπω τη σκέψη μου
τρία σε παρασέρνω μαζί μου
τέσσερα λυπάμαι που τα πράγματα ήρθαν έτσι
πέντε τουρτουρώ μέσα στις παγωμένες αναμνήσεις
έξι ένας μεγάλος παφλασμός
εφτά μια θαλάσσια χελώνα με κάνει και χαμογελώ
οχτώ το κύμα που χρόνια περιμένω
εννιά ο βυθός δίχως μιας ανάσας οξυγόνο
δέκα μια στεριά για το βρεγμένο μου σώμα
και ίσως έντεκα και ίσως δώδεκα
και ίσως λίγο παραπέρα

5.13.2015

ενασωμα12

αιμαειναιτουγροπουκυκλοφορειστοαγγειακοσυστηματωνανθρωπωνκαιτωνζωωνηκυκλοφοριατουδιαμεσουτησκαρδιαστωναρτηριωντωνφλεβωνκαιτωντριχοειδωναγγειωνεπιτελειδιαφορεσλειτουργιεσοπωσημεταφοραθρεπτικωνουσιωνορμονωνβιταμινωνθερμοτητασκαιοξυγονουστουσιστουσκαιτηναπομακρυνσηαχρηστωνουσιωνπουπαραγονταικατατονμεταβολισμοκαιτουδιοξειδιουτουανθρακαεπιπροσθεταπαρεχειαμυνακατατωνλοιμωξεωνμεσωτησδρασηστωνλευκωναιμοσφαιριωνκαιτωναντισωματωντοαιμααποτελειενανεξαιρετικαεξειδικευμενοκυκλοφορουνταιστοοοποιοσαποτελειταιαποδιαφορουστυπουσκυτταρωνπουσυγκρατουνταιμεσασεεναυγρομεσοπουονομαζεταιπλασματοαιμααποτελειτοεφτατοισεκατοτουβαρουστουανθρωπινουσωματοσκαικατασυνεπειαομεσοσενηλικοσεχεισυνολικοογκοαιματοσγυρωσταπεντελιτρααποταοποιαταδυοκομμαεφταεωστριαλιτραειναιπλασμακαιτουπολοιποτησσυστασηστουειναιταεμμορφακυτταρικαστοιχειαπουαιωρουνταισεαυτοτοαιμαδιασχιζειτοανθρωπινοσωμαμεμεσηταχυτηταδυοχιλιομετρατηνωρακαλυπτοντασολοτοδικτυοτωναιμοφορωναγγειωντωνοποιωνηεπιφανειαυπολογιζεταισεοχτωχιλιαδεστετραγωνικαμετραμεκαθεπαλμοτησηκαρδιαδιοχετευειπεριπουεβδομηνταχιλιοστολιτρααιματοσστισαρτηριεσπουισοδυναμουνμεπεριπουεφταχιλιαδεσλιτραημερησιωσηπεριπουδυομισηεκατομμυριαλιτρατοχρονο

σε κυκλική τροχιά σαν αίμα


παρότρυνση 37

το αίμα μου είναι κόκκινο
κόκκινο βαθύ
το αίμα μου είναι κόκκινο
κόκκινο τραχύ
το αίμα μου είναι κόκκινο
κόκκινο πληγής
το αίμα μου είναι κόκκινο
κόκκινο σιγής

το αίμα μου είναι κόκκινο
μέσα στο σώμα μου κρυμμένο
και μια μικρή σχισμή
αρκεί για ν' αποκαλυφθεί

το αίμα μου είναι κόκκινο
και θα 'θελα μια μέρα
που θα' μαι πια νεκρός
όλο να το πιω 
και να μεθύσω
χωρίς να σκέφτομαι ότι κι αύριο πάλι θα ζω