4.12.2010

λογική ακολουθία 9

έτσι ο καθένας μόνος του

όπως πριν

κανείς δεν θα προσέξει

μικρή η διαφορά

κανείς δεν θα προσέξει

όπως πριν

έτσι ο καθένας μόνος του

θυμάσαι 6

αμαρτία μου

αμαρτία μου

αμαρτία μου

θέλησα να σε αγαπήσω


αμαρτία μου

αμαρτία μου

αμαρτία μου

looking down RED

looking down BLUE

looking down GREEN