6.18.2010

ΔΗΛΩΣΗ 26

μην με εμπιστεύεσαι
δεν είμαι αυτό που φαίνομαι