10.17.2011

λογική ακολουθία 20

θα κλείσει τα μάτια
θα μιλήσει για τον καιρό
-μη διακόπτεις την ουσία-
απειλείται το καλό της φόρεμα
θ' ανοίξει τα μάτια
το επιτάσσει οξύ σημάδι
χαραγμένο στην υγρασία
θα μιλήσει για τη βρύση που τρέχει
όλο το βράδυ 
ασταμάτητα
δεν θα σταματήσει
-μη διακόπτεις την ουσία-
θα ζητήσει το κεφάλι
μόνο το κεφάλι