12.17.2011

απο ΚΑΛΥΨΗ 36

πετούσε
κρατώντας όλα τα πίξελ του σώματός του
συσπειρωμένα

ήταν ακόμη πουλί
είχε ακόμη φτερά
και το φθονούσε ο κατακερματισμένος ουρανός

HOLDING TOGETHER THE PIXELS OF MY BODY