8.29.2011

επιθυμία 33

τρέχω να προφτάσω
δεν ξημέρωσε ακόμα
θα προλάβω
να δω
από που βγαίνει το φως