7.09.2010

λογική ακολουθία 12

ήρεμα θα κυλήσει το βράδυ

δεν θα μ' ενοχλήσεις

δεν θα σ' ενοχλήσω