12.31.2010

πειραχτήρι 16

μέσα από την καρδιά μου
εύχομαι
το νέο έτος να φέρει σε όλους μας
αυτό που μας αξίζει