10.17.2010

παρότρυνση 21

κάποτε

πριν να 'ναι πολύ αργά

αυτή η περίεργη γραμμή στην παλάμη μου

αυτή η περίεργη διαύγεια πάνω από νεκρό σώμα