12.21.2012

επι ΘΥΜ ία 37

έχω μια κάψα
να λερωθώ
να κυλισθώ
να γίνω πουτάνα