5.02.2010

κάτι λόγια στοιβαγμένα 2

επιθυμία 16

να ζούνε οι άνθρωποι ο ένας πάνω στον άλλο
όπως σε πολυκατοικία
όπως στους ομαδικούς τάφους

κάτι λόγια στοιβαγμένα 1