1.02.2011

κόκκινο 11γυμνά παπούτσια 
παρατημένα κάτω από το χρώμα που αναλύεται


υποκύπτω 21αν ποτέ μιλήσω
λίγο αργά και πιο προσεκτικά
θα σου είχα μιλήσει
για ό,τι κάποτε ξεχάσω
μην ποτέ γυρίσει το πρόσωπο
κι αντικρύσει νύχτα μέσα στο φως της μέρας
ανόητη πεποίθηση που κρύβεται
σ' ό,τι δεν ειπώθηκε κάτω από τ' άστρα
πάνω από τις καρδιές μας
ανάμεσα σ' ό,τι γίνεται
κι ό,τι φθείρεται
αυτόματα
όπως χάνονται οι ζωές μας
μέρα με τη μέρα