10.22.2010

πειραχτήρι 15

κρατημένοι από τα χέρια
και λίγη καύλα στ' αχαμνά
περπατήσαμε τη λεωφόρο

κρατημένοι από τα χέρια και λίγη 
καύλα στ' αχαμνά
προχωρήσαμε στ' αδιέξοδο

κρατημένοι από
τα χέρια και λίγη καύλα στ' αχαμνά
αφήσαμε τις προφάσεις

------------------------------------------

σάμπως θα σου πουν για 
το άγαλμα που κατοικεί στις αλλήθωρες 
πλατείες που βουλιάζουν στις 
καρδιές μας

μικρό μου ξωτικό
παραμέρισε τις δικαιολογίες
και κατέβασε τα βρακιά σου στον κόσμο

μη τύχει και ζητήσουν τα λεφτά τους πίσω

λογική ακολουθία 15

κωλοτούμπες στο πάτωμα
μετά
κωλοτούμπες στον αέρα
στο τέλος 
κωλοτούμπα στο κενό

Acknowledge