6.29.2011

επιθυμία 29

δεν θέλω ούτε ένα άγγιγμα συμπόνιας
θέλω περήφανα χάδια
που χαράσσουν τη μορφή μου
στο χώρο το χρόνο και τη μνήμη