9.29.2010

επιθυμία 21

θα γράψω τ' όνομά μου
πάνω στην άμμο
χαζεύοντας τον φθόνο των κυμάτων