5.24.2011

επιθυμμία 28

καλόκαρδε γίγαντά μου
άσε με να σταθώ πάνω στον ώμο σου
να σου δείξω πως δεν φοβάμαι το μεγάλο ύψος σου
ούτε το παραπέρα που δεν πάει το βλέμμα σου