9.25.2010

ερ Ω τηση 19

πες μου τι

αξίζει

όλη αυτή η

προσπάθεια να

κρατήσω

τον ρυθμό;