3.02.2011

επιθυμμία 27

μες στα βουνά θα τρυπώσω ξανά

να ακούσω πως πλάθεται ο κόσμος